Функционално използване на земята по години
източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Функционално използване на земята по години - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015

Файлове:

doc Table_1_3 9.84 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ